Status Prawny

 


Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.


Organem prowadzącym jest Gmina  Izbica Kujawska.


Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku.


 

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2013-06-10 16:01:05 | Data modyfikacji: 2021-04-25 19:37:27.
Data wprowadzenia: 2013-06-10 16:01:05
Data modyfikacji: 2021-04-25 19:37:27
Opublikowane przez: test test