Ogłoszenia

OGŁOSZENIE TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 2021-2023

 


Izbica Kujawska, dnia 10.06.2021r.


 


Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej informuje, że od dnia 18 czerwca 2021r. na terenie Gminy Izbica Kujawska obowiązywać będzie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy nr BD.RZT.70.2.2021 z dnia 14.05.2021r.


 


 


 


 

 Decyzja70.2.Izbica Kujawska - Wody Polskie.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Pałczyński | Data wprowadzenia: 2013-01-02 08:58:10 | Data modyfikacji: 2021-06-10 12:52:57.
Data wprowadzenia: 2013-01-02 08:58:10
Data modyfikacji: 2021-06-10 12:52:57
Opublikowane przez: Jarosław Pałczyński