jo.izbicakuj.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Jednostek Organizacyjnych www.izbicakuj.pl
Gminna Biblioteka strona główna 

Informacje nieudostępnione

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 ze zm).


Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej w Biuletynie Informacji Publicznej następuje również poprzez wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Izbica Kujawska.


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

 wniosek

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2020-10-14 13:59:31.

Zobacz:
 Deklaracja Dostępności .  status prawny .  informacje bieżące .  Kierownik .  Pracownicy .  Statut  .  Struktura organizacyjna .  Stan Spraw .  Regulaminy .  Ewidencje, rejestry i archiwa .  Mienie  .  Działalność  .  Przetargi .  Oświadczenia majątkowe .  Informacje nieudostępnione . 
Data wprowadzenia: 2020-10-14 13:59:31
Opublikowane przez: test test

  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.izbicakuj.pl