Informacje nieudostępnione

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 ze zm).


Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej w Biuletynie Informacji Publicznej następuje również poprzez wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Izbica Kujawska.


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

 wniosek

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2020-10-14 13:59:31.
Data wprowadzenia: 2020-10-14 13:59:31
Opublikowane przez: test test