status prawny

Uchwała NrX/57/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej" oraz nadania jej statutu  Uchwała.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2013-04-23 08:17:24 | Data modyfikacji: 2013-04-23 08:21:26.
Statut Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej Statut Biblioteka.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2013-04-23 08:32:32.
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON REGON Biblioteka.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2013-04-23 08:33:37.
Porozumienie w sprawie powierzenia Bibliotece Samorządowej w Izbicy Kujawskiej zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego. Porozumienie Biblioteka.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2013-04-23 08:35:07.
Karta rejestracyjna Biblioteki. Karta rejestracyjna Biblioteka.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2013-04-23 08:36:28.
Data wprowadzenia: 2013-04-23 08:36:28
Opublikowane przez: test test