Informacje dla Rodziców

Rekrutacja do przedszkola 2021/2022:
W Przedszkolu Samorządowym w Izbicy Kujawskiej rekrutacja rozpocznie się 22lutego . Między 08.02.2021 a12.02.2021 rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola, będą mogli złożyć deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku. Między 22.02.2021 a 10 .03.2021do godziny 13.00 rodzice powinni złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola, razem z dokumentami, które potwierdzają spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Dnia19 .03.2021 o godz. 10 ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Między 22 a 24 marca rodzice będą składać pisemne oświadczenia będące potwierdzeniem woli przyjęcia. Dnia25 marca 2021 o godz. 10 ogłoszone zostaną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Następnie 07.06.2021 czerwca rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. Informacje dotyczące rekrutacji znajdą się na stronie dot. tegorocznego naboru.

 

 

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2021-02-05 11:55:17.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NA OKRES LETNI 

tj. od 01.08.2019r.  do 29.08.2019r.

1.

28 .05–14.06.2019 r.
Zapisywanie i przyjmowanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na okres wakacji

Informacja publiczna

2.

18.06.2019r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych na okres letni

Informacja publiczna

3.
24-25.06. 2019
Podpisanie Umowy na korzystanie z usług przedszkola
Informacja publiczna

 


TERMIN    
     
     
     


 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-05-27 13:35:12.
Ogłoszenie - nabór na rok szkolny 2019/2020

 


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020


TRWA od 04 marca 2019r. - 22 marca 2019r. Zarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dn. 30.01.2019r.


Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 5 lat a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.


Rekrutacji podlegają wyłącznie dzieci, które zgłaszają się do przedszkola po raz pierwszy.


Warunkiem przyjęcia dziecka, które uczęszcza do naszej placówki jest złożenie Deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020 od dnia 11 lutego do 15 lutego 2019 r.


W celu zapisania dziecka, które zgłasza się do przedszkola po raz pierwszy należy pobrać Kartę zgłoszenia i po dokładnym wypełnieniu złożyć ją w kancelarii przedszkola do dnia 22 marca 2019 r. wraz z załącznikami.


W przypadku dzieci, o specjalnych potrzebach edukacyjnych do karty zgłoszenia należy dołączyć Orzeczenie lub Opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.


Zgłoszenia przyjmuje Dyrektor przedszkola codziennie w godz. 8.00 -13.00, wtorek 8.00 - 15.00.


Deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać w naszym przedszkolu.

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-02-19 11:15:02 | Data modyfikacji: 2019-02-19 11:18:27.
Ogłoszenie - nabór na rok szkolny 2018/2019

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

TRWA od 27 lutego - 14 marca 2018r. Zarządzenie nr 24/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dn. 30.01.2018r.

Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 5 lat a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Rekrutacji podlegają wyłącznie dzieci, które zgłaszają się do przedszkola po raz pierwszy.

  • Warunkiem przyjęcia dziecka, które uczęszcza do naszej placówki jest złożenie Deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2018/2019 od dnia 7 lutego do 13 lutego 2018 r.
  • W celu zapisania dziecka, które zgłasza się do przedszkola po raz pierwszy należy pobrać Kartę zgłoszenia  i po dokładnym wypełnieniu złożyć ją w kancelarii przedszkola do dnia 14 marca 2018 r. wraz   z załącznikami
  • W przypadku dzieci, o specjalnych potrzebach edukacyjnych do karty zgłoszenia należy dołączyć Orzeczenie lub Opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
  • Zgłoszenia przyjmuje Dyrektor przedszkola codziennie w godz. 8.00 -13.00, wtorek 8.00 - 15.00.

Deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać w naszym przedszkolu.

 

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2014-02-26 11:12:24 | Data modyfikacji: 2019-02-19 11:17:22.
Data wprowadzenia: 2014-02-26 11:12:24
Data modyfikacji: 2019-02-19 11:17:22
Opublikowane przez: test test