informacje bieżące

2016 ROK HENRYKA SIENKIEWICZA

Sejm RP, przekonany o wielkim znaczeniu dzieł Henryka Sienkiewicza dla kultury, Państwa Polskiego, ogłasza rok 2016 ROKIEM HENRYKA SIENKIEWICZA. W 170 rocznicę urodzin oraz 100 rocznicę śmierci, należy oddać hołd temu Wielkiemu Polakowi i przyczynić się do popularyzacji Jego twórczości oraz idei zawartych w jego książkach. Henryk Sienkiewicz w czasach zniewolenia pisał dla pokrzepienia serc, a jego książki zbłądziły pod strzechy.
Henryk Sienkiewicz otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury w 1905 roku za całokształt twórczości. W przemówieniu wygłoszonym z tej okazji mówił, że zaszczyt ten jest szczególnie cenny dla syna Polski. „GŁOSZONO JĄ UMARŁĄ, A OTO JEDEN Z TYSIĘCZNYCH DOWODÓW, ŻE ŻYJE. GŁOSZONO JĄ POBITĄ, A OTO NOWY DOWÓD, ŻE UMIE ZWYCIĘŻAĆ” – powiedział pisarz.
Niech Sienkiewiczowska spuścizna stanowi podstawę patriotycznego wychowania młodych pokoleń Polaków.

2fd8fd9277c0494d054633e3d639f6b2-450x305.jpg

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2016-01-09 21:47:34 | Data modyfikacji: 2016-01-09 21:48:39.
Data wprowadzenia: 2016-01-09 21:47:34
Data modyfikacji: 2016-01-09 21:48:39
Opublikowane przez: test test
« powrót